Your Stage Regelement

Regelement YourStage 2019

1.0 Algemeen
1.1 Your Stage vindt plaats op 30-06-2019 in het Zuiderpark, Den Haag
1.2 Alle gegevens die worden versterkt worden door de organisatie met zorg behandeld. Deze worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.
1.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om het reglement te wijzigen. Deelnemers worden bij een wijziging tijdig op de hoogte gesteld
1.4 Tijdens Your Stage wordt er beeldmateriaal gemaakt, dat later gebruikt kan worden voor promotionele activiteiten van Stichting Musicon Producties. De rechten van dit materiaal liggen bij Stichting Musicon Producties.
1.5 Deelnemers gaan akkoord met het reglement op het moment dat zij zich aanmelden
1.6 Alle informatie die in deze tekst is opgenomen moet worden beschouwd als het reglement voor Your Stage
1.7 Your Stage is een project van Stichting Musicon Producties in samenwerking met Parkpop en CultuurSchakel. Voor vragen van praktische of organisatorische aard kan contact worden opgenomen met de organisatie via yourstage@musicon.nl
1.8 De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade, voortvloeiend uit deelname of bezoek aan het evenement
1.9 Your Stage is voor het publiek vrij toegankelijk
1.10 Informatie over Your Stage en te downloaden documenten zijn te vinden op www.yourstage.nl

2.0 Deelname en inschrijving
2.1 Deelname is mogelijk voor scholen binnen de Haagse regio (Den Haag, Leidenschendam, Voorburg, Leidschenveen, Rijswijk, Westland)
2.2 Een school vaardigt een act af die haar vertegenwoordigt op Your Stage
2.3 Acts moeten via de school/docent worden opgegeven
2.4 Zowel solisten als groepen zijn toegestaan
2.5 Een school mag in meerdere categorieën deelnemen
2.6 Deelname gaat op volgorde van inschrijving
2.7 Een act kan een school vertegenwoordigen als er minimaal 1 leerling van die school in de act zit.
2.8 Per act mag er maximaal 1 docent meespelen
2.9 De inschrijving sluit op 27-04-2019
2.10 Iedere vorm van podiumkunst en alle stijlen zijn welkom (Bands, Singer-songwriters, DJ, Rap, Musicals, Theater, Dans, Modeshows en mengvormen)
2.11 Deelnemende acts worden door de organisatie onderverdeeld in 4 categorieën: Muziek (bands, singer-songwriters, DJ en urban), Dans, Musical of Overig

3.0 Repertoire en uitvoering
3.1 Iedere presentatie duurt maximaal 10 minuten, met uitzondering van musicals, deze duren maximaal 15 minuten
3.2 Een act mag bestaan uit eigen werk, reeds bestaand werk of een combinatie daarvan
3.3 Tijdens Your Stage zijn er microfoons, gitaar en basgitaar versterkers, een elektrische piano en een drumstel aanwezig. Alle andere instrumenten of benodigdheden moeten acts zelf meenemen.
3.4 Zorg ervoor, indien nodig, dat je een muziekstuk meeneemt op een telefoon, iPod of USB. CD’s kunnen niet afgespeeld worden! Controleer altijd zelf de kwaliteit van het muziekstuk en zet je naam erop!
3.5 Techniek en stagemanagement zijn aanwezig en in handen van de organisatie
3.6 De organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van deelnemers ten aanzien van tijdstip (middag/avond)
3.7 Uiterlijk een week voorafgaand aan het optreden krijgen deelnemers de benodigde informatie toegestuurd

4.0 Jurering en prijzen
4.1 De jury bestaat uit minstens 2 en maximaal 5 leden
4.2 Leden van de jury hebben verschillende achtergronden en zijn onafhankelijk
4.3 Het juryberaad is besloten en de juryuitspraken zijn bindend. Discussie over deze uitslagen is niet mogelijk. De jury geeft een onderbouwing voor de uitslagen.
4.4 Elk jurylid heeft een beoordelingsformulier. Het oordeel komt tot stand op basis van de volgende criteria: orginaliteit, presentatie, techniek en inhoud
4.5 De jury maakt aan het eind van de dag de uitslag per categorie bekend op het podium
4.6 Indien een jurylid een relatie (leerling-docent, familie) heeft met een deelnemer onthoudt hij zich van het juryberaad en stemming voor deze deelnemer
4.7 Iedere deelnemer krijgt een juryrapport toegestuurd, deze worden niet openbaar gemaakt
4.8 Winnende scholen krijgen een cultuureducatiebudget ter waarde van 1000 euro, te besteden bij een aanbieder naar keuze van de Your Stage Cultuurmarkt

5.0 Onduidelijkheid en diskwalificatie
5.1 Bij onduidelijkheden in dit reglement verzoekt de organisatie u zo spoedig mogelijk contact op te nemen via yourstage@musicon.nl
5.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet , bij verschil van mening of interpretatie van artikelen beslist de organisatie, zo nodig in overleg met de jury. Deze besluiten zijn bindend en onherroepelijk, hierover kan niet gecorrespondeerd worden.
5.3 De organisatie behoudt zich het recht voor deelname te weigeren of een act te diskwalificeren bij vastgesteld onaanvaardbaar gedrag
5.4 Deelname kan worden geweigerd als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van dit reglement
5.5 Deelname kan worden geweigerd bij een te grote intekening
5.6 Bij weigering van deelname of diskwalificatie beslist de organisatie van Your Stage en neemt zij contact op met de contactpersoon in kwestie